Preview Mode Links will not work in preview mode

Svensktgolfforums podd

Jul 4, 2018

Max går igenom hur du med krafter slår längre. Rätt så nördigt! 

Vi kikar på Ryder Cup-ranking också, pratar om Sveriges landslag och mycket mer..